Braco Forum - excellence in quality
NOUTATI
Noutati
Kaizen® Personal
Cursuri noi
Teza de doctorat
Carti si articole

RESTRUCTURAREA prin CALITATE
a intreprinderii


(prezentare succinta a tezei de doctorat)
Dr.ing. Julien BRATUIn secolul trecut, in ultima sa jumatate, datorita dezvoltarii societatii industriale si informationale, Managementul prin Calitate a devenit una din componentele principale ale succesului competitiv al intreprinderilor. Data fiind generalitatea conceptului de "Calitate", la nivelul elementar al unitatii productive, dar si in ansamblul societatii s-a dezvoltat o veritabila cultura a calitatii organizatiei. Mai mult, in afara dezvoltarilor in planul practic al Managementului prin Calitate, s-au initiat, pe plan international, si dezvoltari la nivelul filosofiei culturii calitatii, ca parte a culturii organizatiei.

In prezenta lucrare se stabilesc conexiuni si analogii cu domenii vecine ale stiintelor naturii, fizica, biologia ca si cu cele umaniste, psihologia, sociologia pentru a explica stiintific ratiunile conceptelor si practicilor de succes ("best practices"), cu care opereaza Managementul prin Calitate.
Intr-o astfel de abordare holistica, in sfera culturii umane, se abordeaza si tema lucrarii de fata "Restructurarea prin calitate a intreprinderii".

Teza are la baza 3 concepte principale:

Conceptul I Restructurarea prin calitate se face trecand succesiv prin cele 3 trepte ale calitatii

Calitate pentru client Modelul de sistem de management, tip ISO 9000
Calitate totala, pentru toti factorii interesati Modelul TQM
Calitate imbunatatita continuu pentru a ajunge la performanta mondiala Modelul sistemului de management KAIZEN®Abordarea restructurarii reprezinta o terapie organizationala structurata dupa modelul terapiei umane:

Diagnostic
(anamneza)
Program strategic
(prescriere terapie)
Implementare
(cura de intarire)

Cheia succesului restructurarii consta in rigoarea pregatirii si aplicarii PDCA-ului Programului Strategic, pe fiecare etapa. In lucrare se prezinta tipuri specifice de PDCA pentru fiecare model de management din triada, ca exemple de bune practici, rafinate in urma experientei a numeroase aplicatii, realizate de autor in companii de succes din domeniul productiei si serviciilor.
Tratarea acestui concept reprezinta contributia practica a autorului.

Conceptul II Managementul de succes urmeaza modelele naturii

Se observa ca, atat la nivelul fizic, biologic cat si social-uman, (unde se afla ca obiect de studiu managementul), functioneaza deopotriva:
  • 3 principii fundamentale: principiile cauzalitatii, entropiei si minimei actiuni
  • 2 modele de evolutie (fractale): modelul organismului si modelul selectiei naturale
Aceste modele de evolutie au fost perfectionate de natura de-a lungul a milioane de ani.Intelegerea si transpunerea lor adecvata la contextul economic, intr-un model de management al intreprinderii, este de asteptat sa asigure, de asemenea, succesul companiei.
Tratarea acestui concept reprezinta contributia culturala a autorului.

Conceptul III Managementul Armonic asigura continuu progresul organizatiei, mentinand armonia intre mediul intern si extern

Managementul armonic se bazeaza pe 2 principii aplicabile la nivelul organizatiei si rezultate prin analogie din principiile si modelele naturale descrise mai sus.

"principiul armonic" Modelul organismului viu

progresul continuu al organizatiei prin mentinerea armoniei in mediul ei intern si cu mediul extern

"principiul de evolutie" Modelul selectiei naturale

La toate nivelurile vietuitoare, oameni si organizatii, fiintele vii evolueaza aplicand PAI Pregateste Actioneaza InvataModelul de Management Armonic sintetizeaza punctele tari ale TQM si KAIZEN, fiind propus ca un prototip de model de management de succes, in respect cu legile naturii.Aceasta abordare reprezinta contributia originala a autorului.

In prezent, cand influenta omenirii asupra planetei a devenit semnificativa, dar si sensibila (macroefectele ecologice, de ex.: incalzirea planetei, reducerea protectiei atmosferice fata de radiatii, creeaza deja oamenilor necazuri si ingrijorari), Triada Calitatii, impreuna cu Managementul Armonic, bazat pe principii naturale, pot fi alternative necesare, la baza managementului de succes al firmei secolului XXI.

Bucuresti, 2006-07-14
Toate drepturile rezervate copyright 2006 BRACO FORUM SRL
site realizat de UltraMedia